Kenai_snow
FILE: Kenai_snow.jpg
DESCRIPTION: A skier examines some drifted in avalanche debris in the Kenai Mountains.
CREDITS:
TITLE: Kenai Snow
COPYRIGHT: © Louis Sass III
previous thumbnails next